Zakariyya

Origin Gender Meaning
Algerian Boy Prophet
Pakistani Boy Prophet
Persian Boy Prophet