Nadezhda

Origin Gender Meaning
Antillian Girl Hope (Nadya,Nadyenka)